به زندگی من خوش آمدید – عباس معروفی

 

www.manoto1.com
عباس معروفی یکی‌ از سرشناس‌ترین نویسندگان معاصر ایران است که با اولین رمان خود “سمفونی مردگان” به شهرت رسید و پس از زندانی شدن و توقیف نشریه ادبی‌ “گردون” و تحت فشار سیاسی به آلمان مهاجرت کرد. معروفی در حال حاضر مدیر انتشارت گردون و فروشگاه کتاب “خانه هنر و ادبیات هدایت” در برلین، پایتخت آلمان است و آثار متعددی را منتشر کرده است.

Hotbird
Frequency: 11317
Vertical
Symbole Rate: 27500
——————-
Arabsat (Badr4)
Transponder: 21
Frequency: 12111
Symbol Rate: 27500
Polarisation: