روز برفی ۹۶/۱۱/۰۸ کرج –

 

تصویر با دوربین گوپرو هیرو ۴ و هلیشات فانتوم ۴ پرو – مونتاژ با فاینال کات پرو ۱۰.۴